Årsmøtet gjennomført

Godt besøkt årsmøte, godkjent årsberetning, kåringer og ny styresammensetning er stikkord fra årsmøtet 2019.

Årets årsmøte ble godt besøkt med gode diskusjoner. Årets ildsjel ble kåret og innsatspokaler ble utdelt til håndball og fotball. Årsberetningen ble godkjent og styremedlemer som gav seg ble hedret med blomster og gode ord for den flotte innsatsen man har lagt ned i perioden. De største endringene er at Carl Jørgen Owre grå fra rollen som nestleder til leder av fotballgruppa. Styremedlem Roger Råholt Slaatbraaten overtar som nestleder i hovedstyret.

Roller og kontaktinfo Eidsvlod IF

Årets ildsjell og vinnere av innsatspokaler

Årsberetning Eidsvold IF

Protokoll fra årsmøtet

Klubben ønsker å rette en stor takk til styremedlemmene som ikke blir med videre i styret: Fra venstre: Asbjørn Brandlistuen (Leder fotball), Rolf Lie (Økonomiansvarlig), Monica M. Trana (Sekretær) og Monica Hansen Berg (Styremedlem), disse fikk blomster og stor takk for samarbeidet av styreleder Kai R. Hallberg


Sportslig hilsen

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift