Velkommen til "Ungdomsfotballkveld" 8. november.

Torsdag 8. November inviterer vi til "ungdomsfotballkveld" kl 18.00 - 22.00 på klubbhuset

Ungdomsfotballkvelden gjennomføres for alle i klubben som har verv i ungdomsfotballen. Vi ønsker at alle trenere, lagleder og andre som jobber med ungdomsfotballen i EIF deltar på denne kvelden.

Dette er et kurs der trenere, lagledere og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på ungdomsfotball.

EIF fotball vil i forkant av denne kvelden sende ut plan for kvelden til trenere, lagledere og andre involverte i ungdomsfotballen i EIF.

Varighet er 4 timer, 1,5 time teori og 2,5 time praksis.

Beskrivelse av ungdomsfotballkvelden

Ungdomsfotballens verdigrunnlag og budskap.

 • Fotball for alle.
 • Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling.
 • Fair play − det handler om respekt

Hvordan skal klubben tilrettelegge for god ungdomsfotball?

 • Ungdommen: karakteristika og medbestemmelse
 • Fair play på og uten for banen:
  • På benken − på banen − på tribunen.
  • Dommeren som medspiller.
  • Det handler om å ta vare på hverandre.
  • Fair play-kontrakter.
 • Hvordan tilrettelegge for en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen?
 • Hvordan tilrettelegge for de ulike løpene i ungdomsfotballen?
  • For de som vil trene og spille litt?
  • For de som ønsker og har forutsetninger for å bli fotballspillere på høyt nivå?
  • For de som ønsker å bli i fotballfamilien som trener, leder eller dommer? God fotballaktivitet i praksis i forhold til forutsetninger og ambisjoner.

Mål for kvelden

Målet med ungdomsfotballkvelden er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. Hensikten er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet.

EIF Fotball ønsker å styrke fokus og kvalitet på det sportslige tilbudet i klubben og kursing av trenere, lagleder og andre nøkkelpersoner er viktig i dette arbeidet i tiden fremover. Vi håper og tror mange deltar på dette tilbudet.

Det vil gå ute egen informasjon - påmelding kan gjøres til Asbjørn Brandlistuen, e-mail: leder.fotball@eidsvold-if.no

Velkommen !


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift