Eidsvold Idrætsforening

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes den 21.mars klokken 19:00 på klubbhuset i Nyvegen 37 på Råholt

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta valg


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Forslag til forretningsorden
  • Innmeldte saker
  • Årsberetning (inkludert grupper/komiteer/utvalg/Regnskap med revisors beretning , kontrollkomiteens beretning og budsjettforslag 2018)
  • Forslag til medlemskontingent
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling på neste års valgkomité

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift